JUDr. Daniela Komorová

Domov Profil Zameranie Referencie
 

Profil advokátskej kancelárie

 

Od roku 1992 som vykonávala slobodné povolanie ako komerčná právnička podľa zák. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch a v roku 1995 som bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory podľa zák. 132/90 Zb. pod č. licencie 0350. V predchádzajúcom období som bola školiteľkou viacerých koncipientov s ktorými spolupracujem dodnes. Okrem toho poskytujem právne služby aj v spolupráci i inými skúsenými advokátmi a to najmä s:


  • JUDr. Katarínou Igazovou advokátkou v Bratislave, Koceľova 15, kde mám zriadené pracovisko.
  • JUDr. Tomášom Rosinom, Banská Bystrica, Kukučínova 20
  • JUDr. Zuzanou Falisovou, Banská Bystrica, Nám Štefana Moyzesa 2
  • JUDr. Michalom Rosinom, 17. Novembra 37, Trenčianske Teplice
  • JUDr. Vierou Rúbaninskou , Horná 27, Banská Bystrica
  • JUDr. Danou Leštákovou , PhD., Závodná 4/A Bratislava
  • JUDr. Petrom Šmeingaiom , CONSULTA, v.o.s. Šafárikovo Námestie č. 4 Bratislava

Advokátska kancelária poskytuje právne služby nie len v rámci regiónu Banská Bystrica , ale v rámci celého Slovenska. Kancelária je vybavená modernými informačnými prostriedkami, ktoré uľahčujú styk s klientmi. Prvoradú pozornosť venuje individuálnemu prístupu ku každému klientovi a včasnému vybavovaniu jeho agendy. Vďaka 20 ročným skúsenostiam dokážeme reagovať promptne a flexibilne na akékoľvek požiadavky našich klientov.

Kontakt

Obchodné meno JUDr. Daniela Komorová

Sídlo : Kukučínova 20, Banská Bystrica

Pracovisko : Koceľova 15, Bratislava

Tel: 048/414 66 24

Fax: 048/414 66 24

E-mail: office@advokatskakancelariaBB.sk

Sídlo kancelárie s nachádza v centre Banskej Bystrici v blízkosti Okresného a Krajského súdu v Banskej Bystrici, a taktiež v blízkosti obchodného domu PRIOR. Kancelária sa nachádza v polyfunkčnom dome „ARKÁDIA,“ na prvom poschodí so vstupom od Kukučínovej ulice. Možnosť parkovania nájdete v zadnom dvore budovy s prístupom smerom k starej nemocnici FDR. Za okresnou a krajskou prokuratúrou je potrebné odbočiť doprava. Tešíme sa na Vašu návštevu.

 
 
   
Dusan Kasan/2010
Domov Profil Zameranie Referencie