JUDr. Daniela Komorová

Domov Profil Zameranie Referencie
 

Profil JUDr. Daniely Komorovej

 

Vzdelanie :

  • 1977 – 1981 Právnická fakulta UK Bratislava

 

Kariéra :

  • 1981 – 1990 výkon činnosti právnika vo významných podnikoch vtedajšej hospodárskej sféry   a štátnej správe
  • 1990- 1992 výkon slobodného povolania, komerčná právnička
  • 1992- 2010 výkon slobodného povolania , advokátka č.l. 0350
  • 1998 – 2010 správkyňa konkurznej podstaty vedená v zozname správcov na Krajskom súde v Banskej Bystrici
  • 2006 vykonaná skúška podľa zákona o správcoch č.8/2005 Z.z. a doplnení niektorých zákonov a zapísaná do zoznamu správcov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR podľa zák. 8/2005 Z.z. o správcoch a doplnení niektorých zákonov pod značkou S1131
  • od roku 2001 členka prezídia konkurzných správcov SR
  • od roku 2007 viceprezidentka združenia konkurzných správcov SR a lektorka odbornej prípravy uchádzačov o zápis do zoznamu správcov podľa zák. 8/2005 Z.z o správcoch a  členka skúšobnej komisie
  • Študentom 3 až 5 ročníka PF UMB v Banskej Bystrici dávam možnosť pracovať ako vo funkcii praktikant v rámci, ktorej činnosti majú nie len možnosť oboznámiť sa s fungovaním advokátskej kancelárie ale aj pod dozorom advokáta vykonávať jednoduchšie právne podania.
 
 
   
Dusan Kasan/2010
Domov Profil Zameranie Referencie